De website www.nan.nl is eigendom van APARTT. in Business te Rotterdam. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan APARTT. in Business en/of aan haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopieëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming van NAN.nl / APARTT. in Business. NAN.nl / APARTT. in Business besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. NAN.nl / APARTT. in Business sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de website.

Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van NAN.nl / APARTT. in Business van toepassing. Transacties kunnen slechts worden aangegaan nadat deze door de klant zijn geaccepteerd. De Algemene Voorwaarden houden onder andere uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van NAN.nl / APARTT. in Business in.