Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

NAN.nl / APARTT. in Business, verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen NAN.nl / APARTT. in Business, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan NAN.nl / APARTT. in Business groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van NAN.nl / APARTT. in Business en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van NAN.nl / APARTT. in Business kunt u bellen met 010-2810596, een brief sturen naar NAN.nl / APARTT. in Business, Bergse Dorpstraat 41-a, 3054 GA ROTTERDAM, of een e-mail sturen naar webshop@nan.nl.

Door de Algemene Voorwaarden van NAN te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat NAN.nl / APARTT. in Business uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring.

NAN.nl / APARTT. in Business gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

BEVEILIGDE SERVER

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VRAGEN

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met APARTT. in Business, Bergse Dorpstraat 41a, 3054 GA ROTTERDAM.